Mittayksiköt, luku 26 Hakemisto:

m, M

m = metri
m = milli-
M = mega-
M = mach
M = meripeninkulma
M = mooli litrassa (mol/L)
Ma = mach
Ma = miljoona vuotta
mA h = milliampeeritunti
maanjäristys
mach
magneettikentän voimakkuus
magneettimomentti
magneettivuo
magneettivuon tiheys
magnetismi
magnetoituma
magnitudi
maili
man-sievert
manSv = man-sievert
mas = millikaarisekunti
massa
massa hiukkasfysiikassa
massakonsentraatio
massaluku
massaosuus
massatiheys
maxwell
mbar = millibaari
mc mikro-etuliitteen tunnuksena
mebi-
mega-
megajoule
megatonni
megawatti
mekaniikka
merimaili
meripeninkulma
metri
metrijärjestelmä
mGy = milligray
mi = maili
Mi = mebi-
mignon
mikro-
mikrometri
mikromooli
mikroni = mikrometri
mikrosievert
mile = maili
milli millimetrin nimenä
milli-
milliampeeritunti
millibaari
milligray
millimetri
millimooli
millisievert
min = minuutti
minim
minuutti ajan yksikkönä
minuutti kulman yksikkönä
missaali
mittayksikkö
mittayksikkösetus
mittayksikködirektiivi
mittayksikön valinta
mittayksikön ilmaiseminen: nimi, tunnus vai lyhenne?
mitteli
MJ= megajoule
mm = millimetri
mm = maustemitta
mmH₂O = vesimillimetri
mmHg = elohopeamillimetri
mmol = millimooli
mo. = kuukausi
mol = mooli
molaalisuus
molaarisuus
molekyylifysiikka
molekyylimassa, suhteellinen
momentti
mooli
moolimassa
moolinen lämpökapasiteetti
mooliosuus
moolitilavuus
motti
mph = maili tunnissa
mpk = meripeninkulma
mps = m/s
mSv = millisievert
Mt = megatonni
multiple = kerrannainen
murtolujuus
MW = megawatti
Mx = maxwell
my = myria-
My = miljoona vuotta
Myr = miljoona vuotta
myria-
myriametri
myy-kirjain, ks. μ
myötölujuus