Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Ainemääräosuus

Tietyn aineen ainemääräosuus aineiden seoksessa on kyseisen aineen ainemäärä jaettuna seoksen ainemäärä. Sen samakantainen yksikkö on siten mol/mol eli luku 1. Yleisesti käytetään sen kerrannaista prosenttia (% = 0,01).

Ainemääräosuudesta käytetään myös nimitystä mooliosuus.