Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Tilavuusosuus

Tietyn aineen tilavuusosuus aineiden seoksessa on kyseisen aineen tilavuus jaettuna seoksen tilavuus. Sen samakantainen yksikkö on siten m³/m³ eli luku 1. Yleisesti käytetään sen kerrannaista prosenttia (% = 0,01).

Epätarkassa kielenkäytössä käytetään usein sanaa ”tilavuusprosentti” ja sellaisia lyhenteitä kuin ”til.-%” ja ”% Vol.”. Korrektia olisi puhua tilavuusosuudesta ja ilmaista se prosentteina (tai lukuna). Tätä käsitellään tarkemmin kohdassa Luvun merkityksen selventäminen.