Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Paine

Paine ilmaisee voiman pinta-alaa kohti, joten sen samakantainen SI-yksikkö on newton neliömetriä kohti (N/m²), jolle on annettu erityisnimi pascal. Käytössä on kuitenkin lukuisia muitakin paineen yksiköitä.

Paineen yksiköitä
Nimi TunnusPascaleinaAsema
megapascalMPa1 000 000 PaSI-kerrannaisyksikkö
standardi-ilmakehä, normaali ilmanpaineatm101 325 PaSI-järjestelmän ulkopuolinen
baaribar100 000 Pasallittu SI-yksiköiden ohella
tekninen ilmakehäat98 066,5 PaSI-järjestelmän ulkopuolinen; kp/cm²
pauna neliötuumaa kohtipsi, lbf/in²6 895 Paanglosaksinen yksikkö; nykyinen tarkka arvo 6 894,757 293 17 Pa
kilopascalkPa1 000 PaSI-kerrannaisyksikkö
elohopeamillimetrimmHg133,322 PaSI-järjestelmän ulkopuolinen; yleinen verenpaineen yksikkönä; tarkka arvo ((101 325)/760) Pa
torriTorr133,322 PaSI-järjestelmän ulkopuolinen; samansuuruinen kuin mmHg
hehtopascalhPa100 PaSI-kerrannaisyksikkö
millibaarimbar100 Pabaarin kerrannainen; 1 mbar = 1 hPa
vesimillimetrimmH₂O9,806 65 PaSI-järjestelmän ulkopuolinen; 10⁻⁴ at
kilopondi neliömetriä kohtikp/m²9,806 65 Pavanhentunut yksikkö
pascalPa1 Pasamakantainen SI-yksikkö, N/m²
barye [bäri]Ba0,1 PaCGS-yksikkö; dyne senttimetriä kohti (dyn/cm²)
millipascalmPa10⁻³ PaSI-kerrannaisyksikkö
mikropascalμPa10⁻⁶ PaSI-kerrannaisyksikkö

SFS:n ”SI-oppaan” mukaan tunnusta ”bar” käytetään vain perusmuodossa (tällä tarkoitetaan, että siihen liittyvä luku on perusmuodossa), ja muissa muodoissa käytetään sanaa ”baari”, esimerkiksi ”2 bar” (kaksi baaria), mutta ”2 baarin” (kahden baarin). Tälle säännölle ei ole perustetta standardeissa. On normaalia kirjoittaa esimerkiksi ”2 bar:n” (kahden baarin) silloin, kun yksiköt muutenkin ilmaistaan tunnuksilla eikä nimillä.

Edellä esitetty elohopeamillimetrin määritelmä, jonka mukaan yksikkö on saman­suurui­nen kuin torri, on Suomen mittayksikköasetuksen mukainen. Alkujaan, ja edelleen joidenkin määritelmien mukaan, se on 1 mm:n korkuisen elohopeapatsaan aiheuttama paine, joka on empiirisesti määritettävä suure ja poikkeaa hiukan torrista. Asetuksen mukaan elohopea­milli­metriä saa käyttää paineen yksikkönä ”verenpaineen ja muiden kehon nesteiden mittauksessa”.