Mittayksiköt, luku 4 Muita mittayksikköjärjestelmiä:

CGS-järjestelmät

CGS-järjestelmä oli aikoinaan vakava ehdokas tieteen ja tekniikan mitta­yksikkö­jär­jes­tel­mäk­si ja kilpailija metrijärjestelmälle ja sen seuraajille. Siitä on useita muunnelmia, ja voi­daan­kin puhua eri CGS-järjestelmistä.

Nimi johtuu sen perusyksiköistä senttimetri (cm), gramma (g) ja sekunti (s). Ne ovat myös SI-järjestelmän mukaisia yksiköitä, mutta CGS-järjestelmässä on koko joukko johdettuja yksiköitä, jotka poikkeavat SI-järjestelmästä. Esimerkiksi voiman yksikkö on dyne, joka on se voima, joka antaa gramman massaiselle kappaleelle kiihtyvyyden cm/s².

CGS-järjestelmät poikkeavat toisistaan huomattavasti sähkön ja magnetismin alalla. Tavallisin on ns. Gaussin yksikköjärjestelmä (CGS-Gaussian), mutta lisäksi ovat käytössä sähköstaattiset yksiköt (electrostatic units, ESU), sähkömagneettiset yksiköt (electromagnetic units, EMU) ja Lorentzin–Heavisiden yksiköt.

Standardien mukaan CGS-järjestelmän yksiköitä ei saa käyttää yhdessä SI-yksiköiden kanssa. Tämä tietysti koskee vain niitä yksiköitä, jotka eivät ole myös SI-yksiköitä. CGS-yksiköitä käytetään kuitenkin edelleen joillakin fysiikan aloilla.