Mittayksiköt, luku 7 Aika ja liike:

Aika

Perusyksikkö sekunti

Nimi sekunti (genetiivi sekunnin; joskus virheellisesti sekuntti : sekuntin)
Englanniksi second
Tunnus s (standardinmukainen)
″ (kaksinkertainen indeksointipilkku, epävirallinen, erikoistilanteissa)
Lyhenne sek. (aiemmin suomessa, ei virallinen)
sec. (englannissa, ei virallinen)
Määritelmä9 192 631 770 kertaa sellaisen säteilyn jakson aika, joka vastaa cesiumin isotoopin 133 (¹³³Cs) atomin siirtymää perustilan ylihienorakenteen kahden energiatason välillä, kun atomi on lepotilassa 0 K:n lämpötilassa
Lyhenne sek. (aiemmin suomessa)
sec (usein englannissa)
AsemaSI-perusyksikkö
Kerrannaisia millisekunti (ms), mikrosekunti (μs), nanosekunti (ns), pikosekunti (ps); SI-kerrannaisten ks, Ms jne. sijasta käytetään yleensä muita kerrannaisia, joilla on erityisnimi: minuutti, tunti ja vuorokausi
EsimerkkiLämmitä annosta 50 s mikroaaltouunissa 700 W:n teholla.

Vaikka sekunti on SI-järjestelmässä perusyksikkö, se on historiallisesti johdettu jakamalla vuorokausi eritasoisiin osiin. SI-määritelmä on muodostettu pyrkien kuvaukseen, joka vastaa mahdollisimman tarkasti vanhaa merkitystä, mutta perustuu yleisille luonnonilmiöille.

Ajan eri yksiköitä

Seuraavan taulukon 2. sarakkeessa on yksikön standardoitu tunnus, 3. sarakkeessa suomen kielenhuollon ohjeiden mukainen lyhenne.

Ajan yksiköitä ja yksikönkaltaisia käsitteitä
Nimi TunnusLyh.Merkitys
sekuntissSI-yksikkö; kerrannaisia: ks, ms, µs, ns
minuuttiminmin60 s; käyttö SI-yksiköiden kanssa sallittu
tuntiht60 min = 3 600 s = 3,6 ks; käyttö SI-yksiköiden kanssa sallittu
vuorokausi, päivädvrk, pv24 h = 86 400 s = 86,4 ks; käyttö SI-yksiköiden kanssa sallittu
kuukausikkmerkitys vaihtelee, esim. 30 d tai 28...31 d; englannissa usein lyhenne ”mo.”
vuosiavmerkitys vaihtelee, fysiikassa yl. ns. juliaaninen vuosi: 365,25 d = 31,557 6 Ms; englannissa lyhenne usein yr tai y
kilovuosi, tuhat vuottakatuh. v1 000 a = 31,557 6 Gs
megavuosi, miljoona vuottaMamilj. v10⁶ a = 31,557 6 Ts; engl. lyhenne usein My, joskus Myr tai MYR
gigavuosi, miljardi vuottaGamrd. v10⁹ a = 31,557 6 Ps; engl. lyhenne usein Gy, joskus Gyr tai GYR

Indeksointipilkkujen käyttö

Minuutin ja sekunnin symboleina käytetään joskus indeksointipilkkuja ′ ja ″, jotka kirjoitetaan kiinni edeltävään lukuun. Käyttö ei ole standardien mukaista. Tavallisinta se on yhteyksissä, joissa halutaan ilmaista hyvin tiiviisti sellaisia aikoja kuin äänitteen kesto, esimerkiksi 4′ 28″ = 4 min 28 s.

Kellonaikojen muotoiset ilmaukset

Ajan esittämiseen käytetään joskus ilmausta, joka on samaa muotoa kuin kellon­aika. Esi­mer­kik­si 9.30 tai englannin käytännön mukainen 9:30 voi tarkoittaa paitsi kellon­aikaa (puoli kymmeneltä aamu­päivällä) myös aika­määrää 9 tuntia 30 minuuttia (9 h 30 min).

Kuitenkin muun muassa urheilu­tulosten ilmaisemisessa käytetään yleisesti sellaisia il­mauk­sia niin, että viimeinen osa tulkitaan sekunneiksi eli esimerkiksi 9.30 tai 9:30 onkin 9 minuuttia 30 sekuntia (9 min 30 s). Yleensä asia­yhteydestä on selvää, kumpaa tarkoitetaan.

Jos tällaisessa ilmauksessa on kolme osaa, tulkinta on yksi­selitteinen. Esimerkiksi 1:04:28 = 1 h 4 min 28 s. Sama koskee tilannetta, jossa lopussa on desimaali­osa, koska sen tulkitaan liittyvän sekunteihin. Esimerkiksi 3.20,5 (englannin käytännön mukaan 3:20.5) tarkoittaa 3 min 20,5 s.

Lyhenteet v ja v. suomessa

Vuoden suomenkielinen lyhenne kirjoitetaan pisteettömänä, ”v”, kun vuotta käytetään ajan yksikkönä, esimerkiksi ”20 v vanha”, muutoin pisteellisenä, esimerkiksi ”v. 2017”, jossa ”v.” luetaan ”vuonna”.

Vuosi ajan yksikkönä

Vuotta ei pitäisi käyttää ajan yksikkönä, paitsi jos se on käyttöyhteydessä määritelty täs­mäl­li­ses­ti tai jos vuoden käsitteen epätarkkuudesta johtuvalla vaihtelulla ei ole merkitystä.

Tieteessä vuosi on yleensä ns. juliaaninen vuosi eli 365,25 vuorokautta, ellei muuta il­moi­te­ta. Tämä määritelmä esitetään mm. IAU:n (kansainvälinen tähtitieteen unioni) do­ku­men­tis­sa SI Units. Tällöin esimerkiksi sellainen ilmaus kuin ”vety-3:n puoliintumisaika on 12,3 vuotta” on yksikäsitteinen ja täsmällinen.

Vaikka vuoden tunnuksena käytetään yleisesti a:ta, mitta­yksikkö­standardeissa se kuitenkin mainitaan vain ISO 80000-3 informatiivisessa liitteessä, jonka mukaan a:ta voidaan käyttää tarkoittamaan kalenterivuoden mittaista jaksoa, kestoltaan 365 tai 366 vuorokautta. Tämä ei vastaa edellä mainittua tieteessä tavallista vuoden käsitettä.

Desimaalien käyttö ajan yksiköiden yhteydessä

Aikaa ilmaistaessa vältetään desimaalien käyttöä, paitsi kun yksikkönä on sekunti tai sen etuliitteellinen kerrannainen. Tieteessä käytetään kuitenkin desimaaleja, kun ilmoitetaan esimerkiksi radioaktiivisten aineiden puoliintumisaikoja, esimerkiksi 376 min, 83,8 h, 27,70 d ja 2,7 a.

Desimaalien käyttäminen vuosien yhteydessä tieteen ulkopuolella aiheuttaa moni­tul­kin­tai­suut­ta, koska esimerkiksi sellaista ilmausta ”12,3 v” saatetaan käyttää myös merkitsemään samaa kuin ”12 v 3 kk”. Vielä isomman sekaannuksen voi aiheuttaa ”1,11 v”, koska 1,11 vuotta on paljon lyhyempi aika (alle 1 v 2 kk) kuin 1 v 11 kk. Vastaavasti esimerkiksi ”1,15 h” aiheuttaa helposti sekaannuksia: sääntöjen mukaan se tarkoittaa samaa kuin 1,15 × 60 min = 69 min, mutta usein sitä käytetään tai se tulkitaan niin, että se tarkoittaakin samaa kuin 1 h 15 min = 75 min. Desimaalien käyttö tuntien (ja vuosien) yhteydessä saattaa kuitenkin olla tarpeen teknisistä syistä joissakin yhteyksissä, esimerkiksi sellaisessa tuntikirjanpidon järjestelmässä, jossa ajat on pakko ilmaista pelkästään tunteina.

Kuukausi ja vuosi lainsäädännössä

Vankeusrangaistuksissa kuukausi on Suomessa lain mukaan 30 päivää ja vuosi 365 päivää. Muutoin lainsäädännössä ja hallinnossa kuukausi tarkoittaa yleensä kalenterikuukautta siten, että esimerkiksi jonkin kuukauden 5. päivän jälkeen laskettava kuukauden aika päättyy seuraavan kuukauden 5. päivänä siitä riippumatta, montako päivää niiden välissä on. Jos päättymiskuukaudessa ei ole aloituspäivää vastaavaa päivää, aika päättyy kuukauden viimeisenä päivänä. Esimerkiksi jos jokin määräaika päättyy kuukausi tammikuun 31. päivän jälkeen, se päättyy jo 28. helmikuuta. (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta).

Ajan yksiköiden lyhenteet englannissa

Englannin kielessä käytetään ajan yksiköistä usein lyhenteitä, vaikka tämä ei ole standardien mukaista: sec. = s, min. = min, h. tai hr. = h, d. = day, y. tai yr. = y. Lisäksi näihin lyhenteisiin kirjoitetaan usein monikon tunnus ”s”, esimerkiksi ”5 secs.”, ”8 hrs.” ja ”15 yrs.”.

Ajan luonnollinen ja atominen yksikkö

Ns. luonnollisten ja atomisten yksiköiden järjestelmissä ajan luonnollinen yksikkö (n.u. of time) on ℏ/mec², jonka tarkin nykyisin tunnettu arvo on 1,288 088 667 12(58) × 10⁻²¹ s eli noin 1,288 zs (tseptosekuntia), ja ajan atominen yksikkö (a.u. of time) on ℏ/Eh, jonka tarkin nykyisin tunnettu arvo on 2,418 884 326 509(14) × 10⁻¹⁷ s eli noin 241,9 fs (femto­sekun­tia).