Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Molaalisuus

Tietyn aineen liuoksen molaalisuus on sen ainemäärä liuoksessa jaettuna liuottimen massalla. Täten sen samakantainen yksikkö on mooli kilogrammaa kohti (mol/kg).

Molaalisuudesta käytetään myös nimitystä ”konsentraatio”, mikä voi johtaa sekaannuksiin, koska tätä nimitystä käytetään useista eri suureista.

Molaalisuus ei ole mukana edellisen kohdan taulukossa, koska sitä ei määritellä aineen suhteena seokseen, vaan (liuenneen) aineen suhteena liuottimeen.