Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Massa hiukkasfysiikassa

Atomi-, ydin- ja hiukkasfysiikassa ”massa” tarkoittaa hiukkasen lepomassaa, jota joskus merkitään symbolilla m0 ja joka tarkoittaa massaa, joka hiukkasella on lepotilassa (nopeus on nolla).

Hiukkasen lepomassaa merkitään usein symbolilla mX, missä X on hiukkasen tunnus. Esimerkiksi elektronin (tunnus e) lepomassa on me.

Lepomassan käsite on kyseenalaistettu. Sellaisen näkemyksen mukaan on vain yksi massan käsite, ja liike­massaksi kutsuttu käsite ei ole massa lainkaan, vaan massasta ja nopeudesta riippuva suure. Tämän mukaisesti olisi siis puhuttava yksinkertaisesti hiukkasen massasta. Ks. Jukka Maalammen kirjoitusta Kasvaako kappaleen massa, kun se liikkuu?