Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Atomiytimiin liittyvät lukusuureet

Atomiytimen (ja atomin ja alkuaineen) järjestysluku eli protoniluku on ytimen protonien lukumäärä. Sitä merkitään usein symbolilla Z. Siitä on käytetty myös nimitystä atomiluku, mutta tätä nimeä pidetään virheellisenä.

Atomiytimen (ja atomin ja isotoopin) neutroniluku on ytimen neutronien lukumäärä. Sitä merkitään usein symbolilla N.

Atomiytimen (ja atomin ja isotoopin) massaluku on ytimen nukleonien lukumäärä eli protonien ja neutronien yhteismäärä. Sitä merkitään usein symbolilla A. Täten A = Z + N.

Edellä mainitut suureet ovat siis lukusuureita, joiden arvot ovat ei-negatiivisia kokonais­lukuja.