Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Aktiivisuus

Aineellisen kappaleen tai ainekokonaisuuden (radio)aktiivisuus suureena tarkoittaa atomiydinten hajoamisten määrää aikayksikköä kohti. Sen samakantainen yksikkö on täten käänteissekunti s⁻¹ eli 1/s, Sille on tässä yhteydessä, jossa se siis tarkoittaa hajoamista sekunnissa, annettu erityisnimi becquerel [bekrel] ja tunnus Bq. Koska 1 Bq merkitsee varsin vähäistä aktiivisuutta, käytetään yleisesti kerrannaisia kilobecquerel (kBq) ja megabecquerel (MBq).

Vanhempi yksikkö on curie [kyrii] (Ci), joka on määritelmän mukaan 37 × 10⁹ Bq = 37 GBq. Siitä käytetään etenkin kerrannaista millicurie (mCi).