Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Ominaisaktiivisuus

Ominaisaktiivisuus on tiettyä ainetta olevan kappaleen tai ainekokonaisuuden (radio)aktiivisuus jaettuna sen massalla.

Täten ominaisaktiivisuuden samakantainen SI-yksikkö on becquerel kilogrammaa kohti (Bq/kg). Se siis merkitsee yhtä hajoamista sekunnissa kilogrammaa kohti. Yleisesti käytettyjä kerrannaisia ovat kBq/kg ja MBq/kg.