Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Aktiivisuustiheys

Aktiivisuustiheys on tiettyä ainetta olevan kappaleen tai ainekokonaisuuden (radio)aktiivisuus jaettuna sen tilavuudella.

Täten aktiivisuustiheyden samakantainen SI-yksikkö on becquerel kuutiometrissä (Bq/m³). Se siis merkitsee yhtä hajoamista sekunnissa kuutiometriä kohti. Yleisesti käytettyjä kerrannaisia ovat kBq/m³ ja MBq/m³.