Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Absorboitunut annos

Absorboitunut annos (absorbed dose) on suure, joka kuvaa säteilyn fysikaalista vaikutusta aineelliseen kohteeseen. Se ilmaistaan säteilyn kohteelle luovuttaman energian ja kohteen massan suhteena. Täten sen samakantainen yksikkö on joule kilogrammaa kohti (J/kg), jolle on annettu erityisnimi gray [grei] ja tunnus Gy. Sen tavallinen kerrannainen on milligray (mGy).

Esimerkiksi sädehoidossa, jota annetaan pienelle kehon alueelle, voi annos hoitokertaa kohti olla 2 Gy ja hoidon kokonaisannos 50 Gy … 70 Gy.

Käytössä on myös yksikkö rad (tunnus myös rad), joka on määritelmän mukaan 0,01 Gy (siis sama kuin senttigray, mutta tätä kerrannaista ei juuri käytetä).