Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Massaosuus

Tietyn aineen massaosuus aineiden seoksessa on kyseisen aineen massa jaettuna seoksen massalla. Sen samakantainen yksikkö on siten kg/kg eli luku 1. Yleisesti käytetään sen kerrannaista prosenttia (% = 0,01).

Epätarkassa kielenkäytössä käytetään massaosuudesta puhuttaessa usein sanaa ”painoprosentti” ja sellaisia lyhenteitä kuin ”p.-%”. Korrektia olisi puhua massaosuudesta ja ilmaista se prosentteina (tai lukuna). Tätä käsitellään tarkemmin kohdassa Luvun merkityksen selventäminen.