Mittayksiköt, luku 13 Magnetismi:

Magneettivuo

Magneettivuo kuvaa magneettikentän voimakkuutta sen voimavaikutusten kannalta. Se esitetään jännitteen ja ajan tulona. Sen sama­kantainen yksikkö on siten volttisekunti (V s), jolle on annettu erityisnimi weber (lausutaan: veeber) ja tunnus Wb. Tavallisia kerrannaisia ovat milliweber (mWb), mikroweber (μWb) ja nanoweber (nWb).

Jonkin verran käytössä on vielä magneettivuon CGS-yksikkö maxwell (lausutaan: maksvel t. mäkswel), tunnus Mx, joka on yhtä suuri kuin 10⁻⁸ Wb = 10 nWb.