Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Säteilytys (ionisaatiota kuvaavana suureena)

Säteilytys (exposure) suureena kuvaa röntgen- tai gammasäteilyn aiheuttamaa ionisaatiota. Se on säteilyn kuivassa ilmanäytteessä synnyttämien yhdenmerkkisten ionien kokonais­varaus (sen jälkeen, kun säteilyn irrottamat elektronit ja protonit ovat pysähtyneet) jaettuna ilma­näytteen massalla. Täten sen samakantainen SI-yksikkö on coulombi kilogrammaa kohti (C/kg). Tavallisia kerrannaisia ovat mC/kg ja  μC/kg.

Vanha yksikkö on röntgen (R), englanniksi roentgen, joka on 2,58 × 10⁻⁴ C/kg = 258 × 10⁻⁶ C/kg = 258 μC/kg. Sitä käytetään lähinnä Yhdysvalloissa.