Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Efektiivinen annos

Efektiivinen annos (effective dose) on Kansainvälisen säteilysuojelukomission (International Commission on Radiological Protection, ICRP) määrittelemä suure, joka tarkoittaa annos­ekvi­va­lent­tia painotettuna kertoimilla, jotka kuvaavat eri elinten erilaista herkkyyttä säteilyvaurioille. Esimerkiksi ihoon kohdistunut annosekvivalentti kerrotaan (ICRP:n uusimman, v. 2007 määritellyn taulukon mukaan) 0,01:lla, keuhkoihin kohdistunut 0,16:lla.

Määrittelystä johtuu, että efektiiviselle annokselle käytetään samoja yksiköitä kuin annosekvivalentille, yleensä sievertiä ja millisievertiä.

Joskus käytetään myös käsitettä kollektiivinen efektiivinen annos tai lyhyesti kollektiivinen annos, jolla tarkoitetaan joidenkin ihmisten saamien efektiivisten annosten summaa. Sille olisi loogista käyttää samoja yksiköitä kuin annosekvivalentille ja efektiiviselle annokselle, mutta käytössä on yksikkö man-sievert (jolle ei ole suomenkielistä nimeä) ja tunnus manSv.