Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Sähkövaraus

Sähkövarauksesta käytetään fysiikassa usein lyhyempää nimeä ”varaus”. Se voidaan määritellä virranvoimakkuuden ja ajan tulona, joten sen samakantainen yksikkö on ampeerisekunti, jolle on annettu erityisnimi coulombi (lausutaan ”kulombi”; englanniksi ”coulomb”). Coulombi siis tarkoittaa varausta, joka voi tuottaa yhden ampeerin virran yhden sekunnin ajan.

Sähkövarauksen yksiköitä
Nimi Tunnus Coulombeina Asema
ampeerituntiA h3 600 Csallittu lisäyksikkö
kilocoulombikC1 000 CSi-kerrannaisyksikkö
milliampeerituntimA h3,6 Csallittu lisäyksikkö
coulombiC1 CSI-johdannaisyksikkö, ampeeri­sekun­nin (A s) erityisnimi
alkeisvaraus e 1,602 176 634 × 10⁻¹⁹ C aiemmin empiirisesti määritelty yksikkö, nykyisin kiinteä arvo perus­yksiköiden määritelmien perusteella

Akkujen varauskyvyn (kapasiteetin) ja varaustason (varauksen määrän) yksikkönä käytetään yleensä milliampeerituntia tai ampeerituntia. Ne on koettu havainnollisemmiksi, koska akun kesto halutaan hahmottaa tunteina eikä sekunteina. Esimerkiksi 2 000 mAh:n eli 2 Ah:n akussa riittää varausta kahdeksi tunniksi, jos siitä syötetään johonkin laitteeseen 1 000 mA:n eli 1 A:n virtaa.