Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Massakonsentraatio

Tietyn aineen massakonsentraatio aineiden seoksessa on kyseisen aineen massa jaettuna seoksen tilavuudella. Sen samakantainen yksikkö on siten kilogramma kuutiometrissä (kg/m³), joka on samansuuruinen kuin gramma kuutiodesimetrissä (g/dm³) eli gramma litrassa(g/L).

Esimerkiksi veren alkoholipitoisuudesta puhuttaessa yleisesti (jopa laissa) käytetty ”promille” ei todellisuudessa ole kahden samanlaatuisen suureen suhde, kuten promille­määrän pitäisi olla, vaan esimerkiksi ilmaus ”veren alkoholipitoisuus oli 1,5 ‰” tarkoittaa täsmällisesti ilmaistuna ’etanolin massakonsentraatio veressä oli 1,5 g/L’.

Sana ”konsentraatio” yksinään voi tarkoittaa massakonsentraatiota, aine­määrä­konsentraa­tio­ta, massaosuutta, molaalisuutta tai jotain muuta.