Mittayksiköt, luku 13 Magnetismi:

Magneettikentän voimakkuus

Magneettikentän voimakkuudelle käytetään samoja yksiköitä kuin magnetoitumalle. Samakantainen yksikkö on siis ampeeri metriä kohti.

Jonkin verran käytössä on vielä magneettikentän voimakkuuden CGS-yksikkö örsted (englanniksi oersted, joskus myös asussa œrsted), tunnus Oe, joka on yhtä suuri kuin (1 000)/(4π) A/m eli noin 79,577 471 5 A/m.