Mittayksiköt, luku 1 Mitä suureet, mittayksiköt, tunnukset ja kerrannaiset ovat:

Kerrannaiset

Kerrannainen on suure, joka saadaan yksiköstä kertomalla tai jakamalla se tietyllä kokonais­luvulla. Tällaisena lukuna on SI-järjestelmässä luku 10 tai sen potenssi. Toinen tapa kuvata asia on sanoa, että kerrannainen on yksikkö kerrottuna joko kokonaisluvulla tai muotoa 1/n olevalla luvulla, missä n on kokonaisluku. Ensimerkiksi senttimetri (cm) on metri jaettuna luvulla 100 (m/100) eli toisin ilmaistuna 0,01 m.

Englannin kielessä erotetaan käsitteet multiple ja submultiple sen mukaan, onko kyse kokonaisluvulla ker­to­mi­ses­ta vai jakamisesta eli (toisen kuvaustavan mukaan) on kerroin suurempi vai pienempi kuin 1. Tämän mukaisesti suomalaiset standardit käyttävät termejä kerrannainen ja alikerrannainen. Tässä sivustossa eroa ei tehdä, koska se, onko kyse ker­to­mi­ses­ta vai jakamisesta, ilmenee kunkin kerrannaisen määritelmästä, ja käytön säännöt ovat samat tästä riippumatta.

Periaatteessa kerrannaisen käyttö on vain skaalaustapa. Jokainen suureen ilmaus, jossa käytetään kerrannaista, on korvattavissa sellaisella, jossa sellaista ei ole, kertomalla suureen lukuarvo tietyllä luvulla. Esimerkiksi 5 cm tarkoittaa täsmälleen samaa kuin 0,05 m. Käy­tän­nös­sä kerrannaisista on paljon hyötyä. Esimerkiksi ilmaus 0,5 nm (0,5 nanometriä) on huomattavasti kätevämpi kuin 0,000 000 000 5 m.

Kerrannaisten avulla voidaan yleensä järjestää asiat niin, että suureen lukuarvo on välillä 0,1…1 000. Tällaista järjestelyä suositellaan useissa ohjeissa, muun muassa SFS:n SI-oppaas­sa, mutta kansain­väliset standardit eivät ota asiaan kantaa. Esimerkiksi ilmaus 72 000 V on siis sallittu, mutta ilmausta 72 kV voi pitää parempana.