Mittayksiköt, luku 2 Suureiden arvojen kirjoittaminen:

Tiivistelmä kirjoitussäännöistä

Seuraavassa on tiivistelmä siitä, miten mittayksiköt ja niihin liittyvät lukuarvot kirjoitetaan suomen- tai englanninkielisessä tekstissä: