Mittayksiköt, luku 2 Suureiden arvojen kirjoittaminen:

Mittayksikön ja luvun esitystavan valinta

Kun on valittu, millaista mittayksikköä käytetään suureen arvon ilmaisemiseen, on vielä valittava siihen ehkä kuuluva etuliite ja siihen liittyvän luvun esitystapa. Jos on esimerkiksi päätetty ilmaista pituus kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän yksikköä käyttäen, voi samalle arvolle silti olla useita esitystapoja, esimerkiksi seuraavat: 12 345 m; 12,345 km; 12,345 × 10³ m; 0,012 345 Mm.

SFS:n SI-oppaassa ja eräissä muissa ohjeissa, mutta ei standardeissa, suositellaan seuraavia periaatteita:

Jälkimmäisen säännön kanssa yhdenmukaista on, että jos etuliitteen sijasta käytetään kymmenen potenssilla kertomista, niin eksponentti on kolmella jaollinen. Tämän mukaisesti kirjoitettaisiin 25 × 10⁻³ m mieluummin kuin 2,5 × 10⁻² m.

Monet seikat saattavat kuitenkin johtaa poikkeamaan näistä periaatteista: