Mittayksiköt, luku 2 Suureiden arvojen kirjoittaminen:

Vain yksi yksikkö ilmauksessa

Tiettyä suureen arvoa ilmaistaessa käytetään vain yhtä yksikköä. Suomessa opetettiin aikoinaan koulussa sentapaisia ilmauksia kuin ”5 m 7 dm 2 cm”, mutta sellaisen sijasta on kirjoitettava esimerkiksi 5,72 m tai 572 cm.

Ainoat poikkeukset tähän ovat tasokulman ilmoittaminen asteina, minuutteina ja sekunteina ja ajan ilmaukset. Kulman ilmaisemisessa on sallittua käyttää jopa kolmea yksikköä, esimerkiksi 22° 12′ 36″. Toisaalta vaikka tämä on sallittu esitystapa, yleinen suo­si­tus on, että mieluummin käytetään asteen desimaaleja, esimerkiksi 22,21°. Ajan ilmauk­sissa yhdistellään usein eri yksiköitä, esimerkiksi 2 v 6 kk ja 15 h 30 min 15 s.

Tietyn suureen eri arvot voidaan ilmoittaa käyttäen eri yksiköitä, yleensä saman yksikön kerrannaisia, esimerkiksi 1,2 mm, 5,3 m, 8,5 km. Etenkin jos arvot ovat suhteellisen lähellä toisiaan, voi saman yksikön käyttö kuitenkin parantaa havainnollisuutta. Esimerkiksi esitysten 42 cm, 89 m ja 1,1 km sijasta voi käyttää esityksiä 0,042 m, 89 m ja 1 100 m, varsinkin tau­lu­kois­sa.