Mittayksiköt, luku 21 Ordinaaliasteikot ja -suureet:

Ordinaalisuureet

Standardi SFS-ISO 80000-1 käyttää ilmausta ordinaalisuure, jonka se määrittelee seuraavasti: ”suure, jonka määrittelee sille sovittu mittausmenettely; saman lajin suureet voidaan tämän perusteella asettaa suuruusjärjestykseen, mutta näillä suureilla ei voi suorittaa laskutoimituksia”. Esimerkkeinä se mainitsee seuraavat: Rockwell-kovuus C-asteikolla; bensiinin oktaaniluku; maanjäristyksen voimakkuus Richterin asteikolla; potilaan määrittelemä vatsakivun voimakkuus asteikolla nollasta viiteen. Viimeksi mainittu on todellisuudessa ”suure”, jota ei voida nykytekniikoilla mitata, vaan kyse on potilaan omasta arviosta, kuten myös ehkä tavallisemmassa kipuasteikoissa 0:sta 10:een. Sen sijaan maanjäristyksen voimakkuuden eli magnitudin ilmaiseminen Richterin asteikolla ei todellisuudessa ole pelkkä ordinaaliasteikko, vaan se on pyritty määrittelemään niin, että se kuvaisi järistyksessä vapautuvaa tehoa logaritmisella asteikolla.

Kun käytetään Richterin asteikkoa tai samantapaista asteikkoa, korrektit ilmaukset ovat sentyyppisiä kuin ”Järistyksen voimakkuus oli 7,2.” Sanan ”voimakkuus” sijasta voi käyttää myös sanaa ”magnitudi”. Sellainen melko tavallinen ilmaus kuin ”7,2 magnitudia” ei ole asiallinen, koska magnitudi ei ole yksikkö, vaan suure. Jos asteikko on tarpeen ilmoittaa, voidaan sanoa ”Järistyksen voimakkuus oli 7,2 Richterin asteikolla.” Ilmaus ”7,2 richteriä”, jossa richter-sana voidaan tulkita luvun 1 erityisnimeksi, on ajateltavissa, mutta muun muassa kielitoimisto ei suosita sitä.

Ordinaalisuureita ei tässä käsitellä enempää, koska niitä on hyvin erilaisia eri aloilla, eivätkä ne kuulu mittayksikköjärjestelmiin.