Mittayksiköt, luku 22 Nimetyt arvoalueet:

Nimeäminen

Suureen arvoja voidaan kuvailla sanoilla, jotka ilmaisevat täsmällisesti tai epätäsmällisesti, mille arvoalueelle tietty arvo sijoittuu. Esimerkiksi ”pitkä” ja ”lyhyt” ovat hyvin epätäsmällisiä ilmauksia, vaikka niillä onkin käytännöllinen merkityksensä. Voidaan kuitenkin määritellä aivan täsmällisiä merkityksiä sanoille, jotka kuvaavat suureen arvoa.