Mittayksiköt, luku 22 Nimetyt arvoalueet:

Tuuliasteikko

Esimerkiksi tuuliasteikko kuvaa tuulennopeutta kuvataan sanoilla, joilla on tässä yhteydessä tarkasti määritelty merkitys. Niillä voidaan luonnehtia asiaa lyhyesti ja havainnollisesti esimerkiksi säätiedotuksessa tai sääennusteessa.

Nykyisin Suomessa käytettävä tuuliasteikko
NopeusalueNimitys
0 m/s tyyntä
1–3 m/s heikkoa tuulta
4–7 m/s kohtalaista tuulta
8–13 m/s navakkaa tuulta
14–20 m/s kovaa tuulta
21–32 m/s myrsky
yli 32 m/shirmumyrsky

Tässä yhteydessä nopeudella tarkoitetaan tuulen nopeuden keskiarvoa 10 min:n aikana kokonaisluvuksi pyöristettynä siten, että yksikkö on m/s. Esimerkiksi ”heikko tuuli” tarkoittaa täten tarkasti sanoen tuulennopeutta 0,5 m/s … 3,5 m/s.

Jos nimettyjä arvoalueita käytetään kuvaamaan suureen arvoja ilmoittamatta tarkempaa arvoa mittayksikköä käyttäen, voidaan tulkita, että suuretta kuvataan ordinaaliasteikolla. Esimerkiksi edellä kuvatun asteikon ”kohtalainen tuuli” on suurempi kuin ”heikko tuuli”, mutta ei voida sanoa, kuinka paljon.