Mittayksiköt, luku 23 Raha:

Rahayksikön ilmaiseminen

Rahan yksikkö voidaan ilmaista nimellä (esimerkiksi ”dollari”), lyhenteellä (esimerkiksi ”doll.”), tunnuksella (esimerkiksi ”$”) tai valuuttakoodilla (esimerkiksi ”USD”). Valinta näiden välillä riippuu asiayhteydestä, tyylilajista ja rahayksiköstä. Valuuttakoodi on yksikäsitteinen, mutta sitä ei tyyliohjeissa pidetä yleensä sopivana tekstiin, ainakaan ellei siinä käsitellä useita eri valuuttoja. Nimeen, tunnukseen tai lyhenteeseen voidaan liittää määrite, joka kertoo maan, esimerkiksi ”Yhdysvaltain dollari”, ”USA:n doll.” tai ”US$”.