Mittayksiköt, luku 23 Raha:

Etuliitteen käyttö rahayksikön yhteydessä

Vaikka rahayksiköt eivät kuulu SI-järjestelmään eivätkä ylipäänsä esitä fysikaalisia suureita, niiden yhteydessä käytetään usein SI-järjestelmän etuliitteitä, esimerkiksi ”M€”, ”MEUR” ja jopa ”megaeuro”. Tämä on nykyisin hyväksyttyä mittayksikköstandardien mukaan. Suomessa kielitoimisto hyväksyy kuitenkin vain erikoistapauksen ”M€”, jossa ”M” tulkitaan tällöin lyhenteeksi sanasta ”miljoona” eikä etuliitteeksi.

Yleensä rahayksiköiden edessä käytetään vain etuliitteitä ”kilo-” ja ”mega-”, esimerkiksi k€ = kEUR = 1 000 € ja M$ = MUSD = 1 000 000 $.

Rahayksiköille ei siis käytetä etuliitteitä desi-, sentti- jne. Sen sijaan rahayksikön sadasosalle, tuhannesosalle tai muulle osalle on useimmiten määritelty oma nimi, kuten äyri (0,01 kruunua) tai sentti (0,01 euroa). Jos on tarvetta selventää merkitystä, käytetään euron sadasosasta nimitystä eurosentti (ei senttieuro), erotukseksi esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin sadasosasta.