Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Liikemäärä

Liikkuvan kappaleen liikemäärä on sen massan ja nopeuden suhde. Täten sen samakantainen SI-yksikkö on kilogrammametri sekunnissa, kg m/s.