Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Voima ja paino

Voima (force) fysikaalisena suureena on massan ja kiihtyvyyden tulo. Esimerkiksi voiman samakantainen SI-yksikkö newton on määritelty tulona kg m/s², mikä tarkoittaa sitä, että 1 newtonin voima antaa 1 kg:n massaiselle kappaleelle kiihtyvyyden 1 m/s².

Kappaleen paino (weight) tarkoittaa fysiikassa periaatteessa voimaa, jolla veto­voima­kenttä vaikuttaa kappaleeseen. Se on siis voiman erikoistapaus, ja se ilmaistaan voiman yksiköitä käyttäen. Arkielämässä painolla kuitenkin tarkoitetaan massaa. Paino fysikaalisessa mielessä on vetovoimalain mukaisesti suoraan verrannollinen massaan, mutta riippuu myös paino­voima­kentän voimakkuudesta. Yleensä paino erotetaan massasta vain tieteellisissä yhteyksissä sekä sellaisissa yhteyksissä, joissa painovoiman vaihtelu on olennaista.

Voiman yksiköitä
Nimi TunnusSI-yksiköinäAsema
kilopondikp, kgf9,806 65 Nvanhentunut yksikkö
paunanvoima (naulanvoima)lbf4,448 222 Nanglosaksinen yksikkö; nykyinen tarkka arvo 4,448 221 615 260 5 N
newtonN1 Nsamakantainen SI-yksikkö
dynedyn0,000 01 NCGS-yksikkö, g cm/s²; = 10 μN

Kilopondi on alkujaan määritelty niin, että se on 1 kg:n massaan kohdistuva painovoima maanpinnalla. Nykyisin sen arvo on kiinnitetty sitomalla se painovoiman aiheuttaman kiihtyvyyden standardiarvoon (9,806 65 m/s²).

Paunanvoima (lbf, pound force) on vastaavasti yhden paunan massan ja edellä mainitun standardikiihtyvyyden tulo.

Nimi newton [njuuton] (ääntyy käytännössä usein [njuutton])
Englanniksi newton [nuutn], UK: [njuutən]
Tunnus N
Määritelmä kg m/s²
AsemaSI-johdannaisyksikkö
Kerrannaisiakilonewton (kN), meganewton (MN)
EsimerkkiKappaleeseen, jonka massa on 1 kg, vaikuttava maan vetovoima on noin 9,8 N.