Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Impulssi

Impulssi on vuorovaikutuksen voimakkuutta kuvaava suure: kappaleeseen vaikuttavan voiman ja vaikutusajan tulo. Täten sen samakantainen SI-yksikkö on newtonsekunti (N s).