Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Hitausmomentti

Pistemäisen kappaleen hitausmomentti eli inertiamomentti on kappaleen massa kerrottuna pyörimisakselista lasketun etäisyyden neliöllä. Yleisesti kappaleen hitausmomentti on tällä tavoin laskettujen suureiden summa. Täten sen samakantainen SI-yksikkö on kilogramma kertaa metrin neliö, kg m². (Tässä yhteydessä metrin neliötä m² ei ole luontevaa tulkita pinta-alan yksiköksi neliömetriksi.)