Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Teho

Teho ilmaisee energian siirtymisen tai muuttumisen nopeuden, joten se on energian ja ajan osamäärä. Tehon samakantainen SI-yksikkö on siten joule sekunnissa, ja tälle on erityisnimi watti [vatti], englanniksi watt, ja tunnus W.

Tehon yksiköitä
Nimi TunnusWatteinaAsema
terawattiTW10¹² WSI-kerrannaisyksikkö
gigawattiGW10⁹ WSI-kerrannaisyksikkö
megawattiMW10⁶ WSI-kerrannaisyksikkö
kilowattikW1 000 WSI-kerrannaisyksikkö
hevosvoimahv, hpn. 735 WVanhentunut, mutta edelleen käytössä
kilopondimetri sekunnissakp m/s9,806 65 WVanhentunut
kilokalori tunnissakcal/hn. 1,16 WVanhentunut
wattiW1 WSamakantainen SI-yksikkö
brittiläinen lämpöyksikkö tunnissaBtu/hn. 0,293 WBritanniassa. Suomessakin ilmoitettaessa jäähdytys­laitteen viilennys­tehoa.
milliwattimW0,001 WSI-kerrannaisyksikkö
mikrowattiμW10⁻⁶ WSI-kerrannaisyksikkö
ergi sekunnissaerg/s10⁻⁷ WCGS-yksikkö

Hevosvoima (englanniksi horsepower) on ollut käytössä hiukan erisuuruisina yksiköinä. Nykyisin käytössä oleva hevosvoima, jota joskus sanotaan metriseksi hevosvoimaksi, on määritelty kilopondin avulla: 1 hv = 75 kp m/s = 735,498 75 W. Hevosvoimaa käytetään edelleen yleisesti mm. moottorien tehojen ilmoittamiseen.

Käytössä on tai on ollut hiukan erilaisia hevosvoiman käsitteitä, kuten brittiläinen hevos­voima, joka on noin 746,7 W.

Jos kalorina käytetään ns. lämpökemiallista kaloria, niin kilokalori tunnissa on 1,162 W.

Radiotekniikassa käytetään usein yksikköä dBm, joka ilmaisee tehotason desibeleinä (dB) siten, että perus­tasona on yhden milliwatin (mW) teho. Tunnuksen m viittaa siis milli-etu­liit­tee­seen. Tunnus on paras lukea kirjaimittain ”dee bee äm”. Tunnus kirjoitetaan joskus muo­dos­sa dBmW, mutta tällaista merkintää ei standardien mukaan pidä käyttää. Tehotaso tar­koit­taa tässä tehon kymmenkantaista logaritmia. Täten tehotasoa x dBm vastaava teho on 10x/10 mW. Esimerkiksi eräiden verkko­määrittelyjen mukainen signaalin tehotason alaraja −100 dBm vastaa tehoa 10−10 mW = 10−13 W = 0,1 × 10−12 W = 0,1 pW (pikowattia).