Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Hyötysuhde

Koneen tai järjestelmän hyötysuhde on siitä saatavan hyötytehon suhde käytettyyn syöttötehoon, siis kahden tehon osamäärä, joten sen samakantainen yksikkö on W/W eli luku 1. Käytännössä hyötysuhde ilmaistaan yleensä prosentteina. Esimerkiksi hyötysuhde 0,35 kirjoitetaan yleensä 35 %.