Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Aktio

Aktio on fysiikassa suure, joka kuvaa fysikaalista prosessia. Siitä käytetään suomen kielessä myös termiä vaikutus. Yksinkertaisimmassa tapauksessa se on liike-energian ja prosessin keston tulo. Mittayksiköiden kannalta aktio on energian ja ajan tulo, joten sen samakantainen SI-yksikkö on joulesekunti (J s). Siitä käytetään myös nimitystä joule hertsiä kohti (J/Hz) etenkin siksi, että aktio voidaan tulkita myös energian ja taajuuden osamääräksi.

Aktio on tärkeä kvanttimekaniikassa, jossa saatetaan käyttää Planckin vakiota (h) yksikönkaltaisena käsitteenä. Planckin vakio on luonnonvakio, jonka arvoksi on nykyisin kiinnitetty (perus­yksiköiden määritelmissä) 6,626 070 15 × 10⁻³⁴ J s. Lisäksi on redusoitu Planckin vakio eli Diracin vakio (), joka on aktion ns. luonnollinen yksikkö. Suuruudeltaan se on h/(2π), likiarvoltaan 1,054 571 817 × 10⁻³⁴ J s.