Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Redusoitu Planckin vakio ℏ

Redusoitu Planckin vakio ℏ, joka on aktion ns. luonnollinen yksikkö, on Unicode-merkkinä ”Planck constant over two pi” (U+210F). Se voidaan tuottaa Wordissa kirjoittamalla u+210f ja näppäilemällä Alt X. Se sisältyy suhteellisen harvoihin fontteihin, ja siksi se usein esitetään kuvalla.

Redusoitu Planckin vakio on muodoltaan, kursivoitu h, jonka yläosassa on poikkiviiva. Tämän takia se saatetaan esittää myös poikkiviiva-h:n ħ (U+0127, Latin small letter h with stroke) kursiivi­muotona: ħ. Tätä voidaan pitää Unicode-määrittelyjä mukaisena, koska niiden mukaan U+210F voidaan tulkita U+0127:n fontti­muunnelmana. Syntyvä ulko­asu ei kuitenkaan yleensä ole sama muun muassa siksi, että U+2107:ssä poikkiviiva on vinossa, U+0127:ssä vaaka­suora. Poikkiviiva-h voidaan tuottaa Wordissa kirjoittamalla u+127 ja näppäilemällä Alt X, ja standardinmukaista suomalaista näppäimistöasettelua käytettäessä se voidaan tuottaa näppäin­yhdistelmällä AltGr § H.