Mittayksiköt, luku 8 Massa ja aine:

Tiheys

Fysiikan terminä tiheys tarkoittaa massan ja tilavuuden suhdetta. Se kuvaa aineen ominaisuutta, ja aine voi tällöin olla kemiallinen aine tai seos. Myös massakonsentraatio on massan ja tilavuuden suhde, mutta se kuvaa tietyn kemiallisen aineen osuutta seoksessa.

Tiheyden samakantainen SI-yksikkö on täten kilogramma kuutiometrissä (kg/m³). Se on samansuuruinen kuin gramma kuutiodesimetrissä (g/dm³) eli gramma litrassa (g/L). Se sopii hyvin kaasujen tiheyden ilmoittamiseen; esimerkiksi ilman tiheys on noin 1,2 kg/m³. Kiinteiden aineiden ja nesteiden tiheydet ovat yleensä paljon suurempia; esimerkiksi veden tiheys on melko tarkkaan 1 000 kg/m³.

Aiemmin käytettiin sanaa ominaispaino, mutta se ei ole standardien mukainen. Jos on joskus tarvetta erottaa käsite yleiskielen tiheys-sanan muista merkityksistä, voi käyttää sanaa massatiheys.

Jos aine on rakeista, esimerkiksi hiekkaa, tai muuten sisältää ilmaa ainekappaleiden välissä, voidaan sen tiheydestä käyttää termiä irtotiheys. Rakeiden tai kappaleiden aineen tiheyttä voidaan tällöin käyttää nimitystä kiintotiheys, joka siis on se tiheys, joka aineella olisi, jos se olisi koottu yhteen ilman välissä olevaa ilmaa. Esimerkiksi muovirakeen tiheys voi olla 1,5 kg/m³, mutta jos tällaisia rakeita kootaan laatikkoon, niiden tiheys on ehkä vain 1,0 kg/m³, jos rakeet ovat isohkoja ja niiden väliin jää melko paljon ilmaa. Siksi on olennaista tällaisista asioista puhuttaessa erottaa käsitteet: rakeiden irtotiheys on 1,0 kg/m³, mutta kiintotiheys 1,5 kg/m³.

Tiheyden yksiköitä
Nimi Tunnus/(kg/m³)Asema
tonni kuutiodesimetrissät/dm³10⁶SI-yksikkö
tonni kuutiometrissät/m³1 000SI-yksikkö
kilogramma kuutiodesimetrissäkg/dm³1 000SI-yksikkö
kilogramma litrassakg/L1 000SI-yksikkö
kilogramma kuutiometrissäkg/m³1samakantainen SI-yksikkö
gramma kuutiodesimetrissäg/dm³1SI-yksikkö
gramma litrassag/L1SI-yksikkö
gramma kuutiometrissäg/m³0,001SI-yksikkö
pauna kuutiotuumassalb/in³27 680anglosaksinen; tarkka arvo (0,453 592 37 kg)/(16,387 064 mm³)
pauna kuutiojalassalb/ft³16anglosaksinen; tarkka arvo (0,453 592 37 kg)/(0,028 316 846 59 m³)

Joskus käytetään tiheyden käänteissuuretta ominaistilavuus, joka siis on aineen tilavuuden ja massan suhde. Sen samakantainen yksikkö on siten kuutiometri kilogrammaa kohti (m³/kg).