Mittayksiköt, luku 1 Mitä suureet, mittayksiköt, tunnukset ja kerrannaiset ovat:

Mittayksikkö

Mittayksikkö eli lyhyesti yksikkö (englanniksi unit) on jonkin suureen erityinen arvo, joka on otettu vertailuperustaksi, ”mittakepiksi”. Jos esimerkiksi rakennetaan kappale, johon on merkitty kaksi viivaa, voidaan määritellä niiden etäisyys toisistaan pituuden mittayksiköksi. Minkä tahansa esineen pituus voidaan tällöin ilmoittaa suhteessa siihen, tarkemmin sanoen jonkin luvun ja mittayksikön tulona.

Esimerkiksi pituuden yksikkö metri oli aiemmin määritelty metrin prototyypin avulla. Metrin prototyyppi on erityisen kestävästä metallista valettu kappale. Metrin oli määritelty olevan siinä olevien kahden viivan välinen etäisyys. Nykyisin metri on määritelty abstraktimmin lähinnä siksi, että yksiköiden määritelmien ei haluta riippuvan tiettyjen aineellisten ja siten väistämättä muutoksenalaisten kappaleiden ominaisuuksista. Tämä ei merkitse luopumista ”mittakepin” ajatuksesta, vaan sen muuttumista vähemmän havainnolliseksi, mutta objektiivisemmaksi ja täsmällisemmäksi.

Mittayksikkö on siis sen suureen erityinen arvo, jonka yksikkö se on. Mittayksikön tunnus kirjoitetaan kuitenkin pystyfontilla, ei kursivoituna, esimerkiksi m = metri. Tämä voidaan ymmärtää niin, että mittayksikkö halutaan erottaa suureen muista arvoista sen erityisaseman takia. Yleensähän suureiden arvojen tunnukset kirjoitetaan kursiivilla, esimerkiksi pituuden tavanomainen tunnus l ja massan tavanomainen tunnus m.