Mittayksiköt, luku 26 Hakemisto:

a, A

a = aari
a = atto-
a = vuosi
A = ampeeri
A = massaluku
A4
absoluuttinen kosteus
absoluuttinen nollapiste
absoluuttinen lämpötila = termodynaaminen lämpötila
absorboitunut annos
as = (kulma)sekunti
aari
acre = eekkeri
A h = ampeeritunti
aika
ainemäärä
ainemääräkonsentraatio
ajatusviiva ”–”
aktiivisuus
aktiivisuustiheys
aktio
ala
alikerrannaiset
alkeisvaraus
alkoholipitoisuus, veren
aluksen vetoisuus
ampeeri
ampeeritunti
anglosaksiset keittiömitat
anglosaksiset massan yksiköt
anglosaksiset pinta-alan yksiköt
anglosaksiset tiavuusyksiköt
anglosaksiset pituuden yksiköt
anglosaksiset yksiköt (yleisesti)
annosekvivalentti
apothecaries-yksiköt
arkikieliset nimet
asetus mittayksiköistä
aste kulman yksikkönä
aste lämpötilan yksikkönä
asteen merkki (°)
astronomical unit = tähtitieteellinen yksikkö
at = tekninen ilmakehä
atm = standardi-ilmakehä
atomimassa, suhteellinen
atomimassayksikkö
atomiyksiköt (atomiset yksiköt)
atto-
a.u. = atominen yksikkö
au = tähtitieteellinen yksikkö
avaruus
avaruuskulma
Avogadron luku
avoirdupois