Mittayksiköt, luku 6 Avaruus:

Avaruuskulma

Avaruuskulmaa (solid angle) voidaan pitää kulman vastineena kolmiulotteisessa avaruudessa siten, että se on kartion avaruudesta rajaama osa. Avaruuskulman koko kuvataan sillä, miten suuri alue jää sen sisälle sen sellaisen pallon pinnasta, jonka keskipisteenä on kartion kärki. Alueen koko ilmaistaan suhteessa ympyrän säteen neliöön. Täten steradiaani on kahden suureen suhde, ja kumpikin suure on laadultaan pituuden neliö. Avaruuskulman sama­kantai­nen SI-yksikkö on siten m²/m², mutta sille on määritelty erityisnimi.

Nimi steradiaani
Englanniksi steradian (virallinen; joskus: square radian)
Tunnus sr
Määritelmä m²/m² = 1
Asemasamakantainen SI-yksikkö
EsimerkkiAvaruuden kahdeksannes on (π/2) sr (steradiaania).

Steradiaani on siis sellaisen avaruuskulman suuruus, joka erottaa yksikköpallon pinnasta alueen, jonka ala on r², missä r on ympyrän säde. Koska pallon pinta-ala on 4πr², täyden avaruuskulman (joka kattaa koko avaruuden) koko on 4π sr.

Avaruuskulmalle ei juuri käytetä muita yksiköitä. Jonkin verran on kuitenkin käytetty yksikköä neliöaste (square degree), tunnus deg² tai (°)², joka on (π/180)² steradiaania eli noin 0,000 304 62 sr. Sen jako-osia ovat neliökaariminuutti (engl. square arc minute, 1/3 600 neliöastetta) ja neliökaarisekunti (square arc second, 1/3 600 neliökaariminuuttia).

Vähän käytetty yksikkö on myös spat (sp), joka tarkoittaa täyttä avaruuskulmaa eli on samansuuruinen kuin (4π) sr.