Mittayksiköt, luku 11 Kosteus:

Absoluuttinen kosteus

Ilman absoluuttinen kosteus on sen sisältämän vesihöyryn (kaasumaisessa olomuodossa olevan veden) massa näytteen tilavuutta kohti. Siten sen samakantainen yksikkö on kilogramma kuutiometrissä, kg/m³.