Mittayksiköt, luku 11 Kosteus:

Vesihöyrypitoisuus

Ilman vesihöyrypitoisuus on siinä olevan vesihöyryn massaosuus, joten sen samakantainen yksikkö on luku 1 (= kg/kg). Yleensä käytetään sen kerrannaista prosentti, %.