Mittayksiköt, luku 11 Kosteus:

Suhteellinen kosteus

Ilman suhteellinen kosteus on sen sisältämän vesihöyryn osapaine jaettuna osapaineella, joka kylläisellä vesihöyryllä on samassa tilavuudessa ja lämpötilassa. Sen samakantainen yksikkö on luku 1 (= Pa/Pa). Yleensä käytetään sen kerrannaista prosentti, %.