Mittayksiköt, luku 4 Muita mittayksikköjärjestelmiä:

Anglosaksiset mittayksiköt

Anglosaksiset (englantilaiset, angloamerikkalaiset) yksiköt ovat syntyneet Englannissa ja levinneet sieltä Englannin siirtomaihin. Niiden merkitykset ovat vaihdelleet, tai oikeammin sanottuna samaa nimeä on eri aikoina ja eri puolilla käytetty eri yksiköistä. Niitä on yh­te­näis­tet­ty, ja nykyisin osa niistä on määritelty SI-yksiköiden avulla. Jäljellä on kuitenkin muun muassa se vaihtelu, että sama nimi voi tarkoittaa erisuuruista yksikköä Yhdysvalloissa kuin muualla englanninkielisessä maailmassa. Tämän takia liitetään yksikön nimeen usein lyhenne ”US” (Yhdysvallat) tai ”imp.” (imperial eli brittiläinen).

Anglosaksiset yksiköt eivät muodosta yhtenäistä järjestelmää. Jotkin yksiköt on kuitenkin määritelty toisen yksikön kerrannaisena. Kertoimet vaihtelevat; esimerkiksi jaardi on 3 jalkaa, ja jalka on 12 tuumaa.

Useimmat englanninkieliset maat ovat periaatteessa siirtyneet anglosaksisista yksiköistä metrijärjestelmään ja SI-järjestelmään. Vanhoja yksiköitä käytetään kuitenkin edelleen.

Kirjapainoalalla on vanhastaan käytetty omia pituusyksiköitään, joilla ilmaistaan sellaisia asioita kuin fontin koko, merkkien välistys ja riviväli. Eri maissa on ollut muun muassa useita hiukan erilaisia (typografisen) pisteen käsitteitä. Tietotekniikan kehitys, etenkin mer­kit­tä­väs­sä asemassa olevien ohjelmien käytännöt, ovat yhtenäistäneet tilannetta. Yksiköitä on useita, mutta niiden merkitykset ovat jokseenkin vakiintuneita ja paljolti toisiinsa kytkettyjä. Niitä käsitellään kohdassa Typografiset yksiköt.