Mittayksiköt, luku 2 Suureiden arvojen kirjoittaminen:

Suureen vaihteluväli

Suomen yleiskielessä käytetään kielitoimiston ohjeiden mukaan ajatusviivaa (–) lukujen tai arvojen välissä, kun niillä ilmaistaan vaihteluväli, esimerkiksi 5–6 m (luetaan: viidestä kuuteen metriä tai viisi viiva kuusi metriä) tai 5 m – 6 m. Englannin kielessä käytetään tämän ohella myös tapaa, jossa ajatusviivan tilalla on sana ”to”: 5 to 6 m, 5 m to 6 m.

Tieteessä ja tekniikassa vältetään ajatusviivan käyttöä tällaisissa yhteyksissä muun muassa siksi, että joissakin tilanteissa se voi sekoittua miinusmerkkiin (−). Siksi ajatusviivan sijasta käytetään kolmea pistettä (...) tai ellipsi-nimistä merkkiä, joka sisältää kolme pistettä yhtenä symbolina (…).

Mittayksikköstandardien mukaan sekä ala- että ylärajan ilmaukseen on liitettävä yksikkö. Esimerkiksi 5…6 m ei tämä mukaan ole oikein, koska siinä tulkitaan tunnuksen m liittyvän vain ylärajaan. Oikea ilmaisutapa on sellainen kuin 5 m … 6 m. Myös merkintätapa (5…6) m olisi oikein, mutta vaikuttanee useimmista oudommalta.

Erityisen tärkeää on välttää sellaisia ilmauksia kuin 20 ... 30 000 V, jotka voi helposti tulkita niin, että alaraja on 20 000 V. Merkintätapa 20 V ... 30 000 V estää tällaisen virhe­tulkinnan. (Esimerkissä voi käyttää myös merkintää 20 V … 30 kV, mutta on osittain maku­asia, osittain tilanteesta riippuvaa, onko se parempi.)