Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Ajatusviiva ”–”

Muun muassa vaihteluvälien merkitsemisessä käytettävä ajatusviiva (en dash) voidaan standardinmukaista suomalaista näppäimistöasettelua käytettäessä kirjoittaa näppäin­yhdis­tel­mäl­lä AltGr - (missä ”-” tarkoittaa näppäimistön tavallista yhdys­merkki­näppäintä). Tämä asettelu ei yleensä ole asennettuna Windows-koneissa. Niissä voi käyttää yhdistelmää Alt 0150 (numeronäppäimistöä käyttäen).