Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Asteen merkki °

Asteen merkki ° (U+00B0) voidaan standardinmukaista suomalaista näppäimistöasettelua käytettäessä kirjoittaa näppäinyhdistelmällä Shift AltGr 0 (nolla). Tämä asettelu ei yleensä ole asennettuna Windows-koneissa. Niissä voi käyttää yhdistelmää Alt 0176 (numero­näp­päi­mis­töä käyttäen).

Asteen merkki esiintyy

Kuten kahden ensin mainitun tapauksen esimerkeistä näkyy, yksinään tunnuksena käytettävä asteen merkki kirjoitetaan kiinni edeltävään lukuun. Sen sijaan kun asteen merkki on vain osa tunnusta, tunnuksen edelle tulee välilyönti yleisten periaatteiden mukaisesti.