Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Mikro-etuliitteen tunnus μ

Mikro-etuliitteen tunnus on kreikkalainen kirjain myy, μ (U+03BC). Se voidaan kirjoittaa esimerkiksi Windowsissa vaihtamalla hetkeksi kreikkalaiseen näppäimistöasetteluun ja painamalla M-näppäintä. Wordissa se voidaan tuottaa myös kirjoittamalla u+3bc ja näppäilemällä Alt X.

Varsin yleisesti käytetään mikro-etuliitteen tunnuksena kuitenkin mikro-merkkiä µ (U+00B5), joka voidaan tuottaa tavallisella suomalaisella näppäimistöllä näppäilemällä Alt M. (M-näppäimessä on usein lisäkaiverruksena µ osoitukseksi tästä.) Standardin SFS-ISO 80000-1 mukaan mikro-etuliitteen tunnus on kuitenkin nimenomaan myy-kirjain. Mikro-merkki on niin sanottu yhteensopivuusmerkki; sen ulkoasu on useimmissa fonteissa sama kuin myy-kirjaimen. Joissakin fonteissa, esimerkiksi Book Antiquassa, näillä merkeillä on huomattava ero. Tärkeintä onkin, että samassa tekstissä käytetään johdonmukaisesti vain jompaakumpaa niistä.