Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Ohmin tunnus Ω

Ohmin tunnus on kreikkalainen kirjain iso oomega, Ω (U+03A9). Se voidaan kirjoittaa esimerkiksi Windowsissa vaihtamalla hetkeksi kreikkalaiseen näppäimistöasetteluun ja näppäilemällä Shift V. Wordissa se voidaan tuottaa myös kirjoittamalla u+3a9 ja näppäilemällä Alt X.

Unicode-merkistössä on kyllä myös merkki, jonka nimenä on ohmin merkki (ohm sign, U+2126). Standardin SFS-ISO 80000-1 mukaan ohmin tunnus on kuitenkin nimenomaan iso oomega. Ohmin merkki on niin sanottu yhteensopivuusmerkki, jonka ulkoasu on useimmissa fonteissa sama kuin ison oomegan. Sen käytöstä ei ole mitään etua; sitä ei edes ole helpompi kirjoittaa.